دبیر کمیته اقدام ارزی از پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران جهت برگزاری کمیته ماده ۲ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با هدف تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان خبر داد و گفت: تعداد۲۰پیش نویس مصوبه که در کمیته اقدام ارزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته جهت تصمیم گیری و اجرا به کمیته ماده 2 ارسال شده است.

دبیر کمیته اقدام ارزی از پیگیری سازمان توسعه تجارت ایران جهت برگزاری کمیته ماده ۲ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با هدف تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان خبر داد و گفت: تعداد۲۰پیش نویس مصوبه که در کمیته اقدام ارزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته جهت تصمیم گیری و اجرا به کمیته ماده 2 ارسال شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری با اعلام این خبر گفت: تعداد۲۰پیش نویس مصوبه که در کمیته اقدام ارزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به عنوان مصوبات کمیته اقدام ارزی استخراج گردیده است ، جهت تصویب نهایی به کمیته ماده ۲ارسال تا پس از بررسی و تصویب، نسبت به اجرایی شدن آن اقدام گردد.

دبیر کمیته اقدام ارزی افزود: مصوبات پیشنهادی شامل درخواست تمدید  مهلت‌های ایفای تعهدات ارزی، مباحث معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده، افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی صادراتی از محل ورود موقت، وضعیت صادرکنندگان واجد تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷، فروش ریالی به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲فروردین تا ۱۶مرداد ۹۷، مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادراتی از محل واگذاری پروانه های صادراتی و… بوده که در صورت تصویب آنها بخش اعظم مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی رفع خواهد گردید .

 وی اضافه کرد: روند ایفای تعهدات ارزی صادراتی روند مثبتی بوده و اغلب مشکلات فراروی صادرکنندگان در حوزه تعهدات ارزی مربوط به سالهای گذشته بوده است که تلاش می شود با همکاری اعضای کمیته اقدام ارزی موانع و مشکلات حل و فصل شود.

دیدگاهتان را بنویسید