در مطالعه بازارهای هدف برای بیش از هشتاد شرکت ایرانی در خارج کشور، همواره ضعف معرفی توانمندی های شرکت های ایرانی باعث شده تا در مذاکرات تجاری پایین ترین سطح چانه زنی در اختیار شرکت های ایرانی قرار می گیرد.

رابطه نحوه معرفی با قیمت محصول در بازار هدف یک رابطه مستقیم است.

هرچه معرفی بهتر صورت بگیرد، می توانید با قیمت بهتر و با دستی بالاتر در مذاکرات ظاهر شوید.

مطالعه قیمت محصولات ایران در بازار هدف و مقایسه آن با رقبا نشان می دهد در بیشتر محصولات دست پایین تر را در مذاکرات داریم. البته این موضوع کاملا طبیعی است، یعنی به جای سرمایه گذاری در معرفی محصول به صورت صحیح، با قیمت های پایین تر در بازار ظاهر می شویم و این یعنی یک زیان بزرگ.

علاوه بر آن قیمت پایین محصولات، نیروهایی را از سمت رقبا به منظور حذف شما از بازار هدف تجهیز می کند، لذا در دو جبهه در برابر مشتری و رقبا یک جنگ جانانه آغاز می شود و در نهایت این تولید کننده است که باید از بازار خارج شود.

در این ویدئو شما نمایش محصولات نظامی ایران را در هزاران کیلومتر دورتر و در آبهای روسیه مشاهده می کنید. انتقال این محصولات اگرچه برای دولت در مقایسه با بخش خصوصی هزینه های کمتر دارد و هماهنگی های مختصری لازم دارد، در بخش خصوصی نیز حضور صحیح در نمایشگاه های بین المللی همین جایگاه را می تواند ایجاد نماید.

دیدگاهتان را بنویسید