معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست هم اندیشی مشکلات و راهکارهای صادرکنندگان نمونه سال 1400 با تأکید بر رویکرد دولت در بهره گیری از بازیگران اصلی حوزه تجارت خارجی در پیشبرد اهداف توسعه ای گفت: کار تیمی و هم اندیشی گسترش ظرفیتهای تجاری کشور را در پی خواهد داشت.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نشست هم اندیشی مشکلات و راهکارهای صادرکنندگان نمونه سال 1400 با تأکید بر رویکرد دولت در بهره گیری از بازیگران اصلی حوزه تجارت خارجی در پیشبرد اهداف توسعه ای گفت: کار تیمی و هم اندیشی گسترش ظرفیتهای تجاری کشور را در پی خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی سزامان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک در این نشست با اشاره به اینکه برنامه دولت در حوزه تجارت خارجی استفاده از  بازیگران اصلی این حوزه است اظهار داشت: در سال جاری توانستیم به میزان خوبی از رشد صادرات دست پیدا کنیم، که این مهم  به دلیل افزایش همکاری بخش خصوصی و تشکل ها بوده است.

وی افزود:  سعی بر این است که صادرکنندگان و تشکل ها مجری اصلی بخش تجارت باشند و سازمان توسعه تجارت ایران نیز برای رفع مشکلات این بخش تمام تلاش خود را به کار گرفته است که این روند موجب دستیابی به سهم خوبی از بازار بین​الملل خواهد شد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با اشاره به اینکه هر فعالیتی که با کار تیمی  پیشرفته به موفقیت رسیده است، عنوان کرد: یکی از موضوعات اصلی در حوزه تجارت بحث هم اندیشی است، مسئله​ای که موجب می‌شود تا بتوانیم ظرفیت‌های تجاری کشور را  گسترش دهیم و در این راستا از تمام ابزارها استفاده خواهیم کرد.

 وی با تأکید بر لزوم حضور صادرکنندگان در سفرهای تجاری ادامه داد: حضور فعالان بخش خصوصی می‌تواند نتیجه بهتری در مذاکرات به همراه داشته باشد چرا که بیشترین شناخت  از بازار داخلی و خارجی را این گروه از صادرکنندگان دارند و می توانند بهترین مشاوره را به هیات های تجاری بدهند

خاطر نشان می سازد، سازمان توسعه تجارت ایران اخیرا رویکرد متفاوتی در تعامل و بخش خصوصی در پیش گرفته است و چنین جلساتی به عنوان اتاق فکر در تعامل با بخش خصوصی در دستور کار بوده و به صورت مرتب برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید