امروز شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

Aerospace Productions

Aerospace Productions

5,0 rating based on 1,234 ratings
مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران

Project title: Aerospace Productions

Products/Services:

MAV – UAV – Hovercraft – Airplane – Balloon – Rotary Wing – Helicopter – Quad Copter

Project description:
The main objective of this project is to design and manufacture aerial vehicles such as: UAV – MAV – Hovercraft – Airplane – Balloon – Rotary Wing – Helicopter and Quad copter

Financial:
small_orange_diamond:Value of foreign equipment/machinery (0.29) million euro

small_orange_diamond:Value of local equipment/machinery (0.58) million euro

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت