امروز چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

Air Textured F.S Plan

Air Textured F.S Plan

5,0 rating based on 1,234 ratings
مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري

Project title: Air Textured F.S Plan

Products/Services:
Thick yarn

Project description
Production of Air Stretch Thread with different deniers of the primary material

Financial
Value of foreign equipment/machinery (0.445) million euro

Value of local equipment/machinery (2873) million euro

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت