امروز دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

Automatic Joists welding and high tech production in the construction industry

Automatic Joists welding and high tech production in the construction industry

5,0 rating based on 1,234 ratings
مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران

Project title: automatic Joists welding and high tech production in the construction industry.
Products/Services: Block Joist

Project description:
Set up 3 production lines of automatic Joists welding

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت