امروز چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

Viola Self watering ceramic pots

Viola Self watering ceramic pots

5,0 rating based on 1,234 ratings
در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري
در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري

Viola  Self watering ceramic  pots make keeping moisture loving  plants such as  African violets, simple and easy. With 2 separate pieces, one holds the  plant and is unglazed to allow water to slowly  penetrate through to  moisten the  soil, and the second, being the reservoir which holds the water.il, and the second, being the reservoir which holds the water.
.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت