امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

Pars Delta Pak Co

Pars Delta Pak Co

5٫0 rating based on 1,234 ratings

Pars Delta Pak Co. founded as first paper_can manufacturer in Iran.
Main Products :Paper can and cardboard canisters in different models and different sizes.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت