امروز جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

Rafsanjan Rare_metal Preparation & Production

Rafsanjan Rare_metal Preparation & Production

5,0 rating based on 1,234 ratings

Rafsanjan #Rare_metal Preparation & Production is the first and the largest producer of #sodium_selenite in Iran. Along research activities and the project of #semi_industrial#production of #selenium which was followed by the production of sodium selenite, the unit was fully operated in 1999. The company is registered as an industrial knowledge-based company in 2017 and is one of the largest knowledge-based companies in Kerman, Iran
:arrow_left::arrow_left::arrow_left::arrow_left::arrow_left::arrow_left::arrow_left::arrow_left::arrow_left:
Tel :

.

:iphone:Mr Adibzadeh : 00989122034205

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت