امروز جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

Bonyan Idea Organic Company

Bonyan Idea Organic Company

5,0 rating based on 1,234 ratings

Bonyan Idea Organic Company focuses on the production of innovative pharmaceutical and advanced products in the field of diagnosis and treatment (synthetic, plant-natural, cellular and biotechnology) and has also started its activity by using nanotechnology. The company was approved as a knowledge-based company by the “Knowledge-Based Companies and Institutions Qualification and Recognition Working Group” of the Vice President for Science and Technology. One of the most important achievements of Bonyan Idea Organic Company is the exclusive production of highly efficient plant antimicrobial nanoparticles that are fully compatible with the environment.

⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️

Tel :

📱Mr Adibzadeh : 00989122034205

.

Site :

🌐 www.Made-in-iran.biz

⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت