امروز پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

Self Watering Pot

Self Watering Pot

5,0 rating based on 1,234 ratings

Self Watering Pot

🔵Self Watering Pot🔴
.
This #Self_watering ceramic #pots make keeping moisture loving #plants such as #African_violets, simple and easy. With 2 separate pieces, one holds the #plant and is unglazed to allow water to slowly #penetrate through to #moisten the #soil, and the second, being the reservoir which holds the water.il, and the second, being the reservoir which holds the water.
⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️
Tel :
.
📱Mr Adibzadeh : 00989122034205

Site :

🌐 www.Made-in-iran.biz

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی سایت