درباره مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری (شیرال)

یک مرکز تخصصی برای ورود به بازارهای اروآسیا

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری یک شتابدهنده صادراتی است که با استفاده از زیر ساخت های خود در داخل و خارج کشور و برگزاری دوره های آموزشی با شیوه مرکز تجارت بین الملل (ITC) به عنوان یکی از بازوهای سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان ملل اقدام به توانمند سازی شرکت های تولیدی در ایران نموده و با اجرای یک برنامه گام به گام زمینه حضور کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف مهیا می سازد. 

پروژه بازار بزرگ اورآسیا و همزمانی آن با توافق نامه تجارت ترجیحی اورآسیا، موجب شده است تمرکز ویژه ای در این حوزه صورت گیرد، تاکنون شرکت های زیادی با حضور در این برنامه های شتابدهی موفق به صادرات محصولات خود به بازار بزرگ اورآسیا شده اند. 

ایجاد مرکز دائم صادرات و فرصتهای سرمایه گذاری به منظور ارزیابی و ارئه توانمندیهای تولیدی و خدماتی و نیز معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایران در قالب Iran first private Investment Promotion Agency، به همراه ارائه خدمات تسهیل گری تجاری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی که به صورت فیزیکی و همچنین در فضای مجازی (پلتفرم شیرال) نسبت به معرفی آنها در کنار ارائه خدمات تجاری Business Services از جمله آموزش و فضای مشترک کاری shared offices و سایر امکانات موجود در کارخانه نوآوری اقدام میگردد.

تماس با ما