درباره مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری (شیرال)

یک مرکز تخصصی برای ورود به بازارهای هدف صادرات

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری یک شتابدهنده صادراتی است که با استفاده از زیر ساخت های خود در داخل و خارج کشور و برگزاری دوره های آموزشی با شیوه مرکز تجارت بین الملل (ITC) به عنوان یکی از بازوهای سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان ملل اقدام به توانمند سازی شرکت های تولیدی در ایران نموده و با اجرای یک برنامه گام به گام زمینه حضور کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف مهیا می سازد. 

پروژه بازار بزرگ اورآسیا و همزمانی آن با توافق نامه تجارت ترجیحی اورآسیا، موجب شده است تمرکز ویژه ای در این حوزه صورت گیرد، تاکنون شرکت های زیادی با حضور در این برنامه های شتابدهی موفق به صادرات محصولات خود به بازار بزرگ اورآسیا شده اند. 

ایجاد مرکز دائم صادرات و فرصتهای سرمایه گذاری به منظور ارزیابی و ارئه توانمندیهای تولیدی و خدماتی و نیز معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایران در قالب Iran first private Investment Promotion Agency، به همراه ارائه خدمات تسهیل گری تجاری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی که به صورت فیزیکی و همچنین در فضای مجازی (پلتفرم شیرال) نسبت به معرفی آنها در کنار ارائه خدمات تجاری Business Services از جمله آموزش و فضای مشترک کاری shared offices و سایر امکانات موجود در کارخانه نوآوری اقدام میگردد.


 خدمات ما: 
 کارگاه مدیریت جامع صادرات (EMTC)

این برنامه به مدت 20 ساعت به منظور
آموزش مدیران صادرات شرکت های کوچک و متوسط
(SMEs) متعلق به کسب و کارهای جوان برگزار می
گردد. بنگاه های کوچک و متوسط پذیرش شده در این دوره، مهارت های فنی و دانش به
منظور ورود به فضای بین الملل را از طریق آموزش های فردی و در فضای دوستانه با
استفاده از یک برنامه
  آموزشی کامل تجربه می کنند

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

دوره های منتورینگ صادرات 

 برای موفقیت در تجارت بین اللمل همیشه به یک مربی با تجربه نیاز دارید، مربی
با تجربه گام های بعدی شما را می داند و به منظور کاهش ریسک های شما در یک فضایی
که با آن آشنایی کاملی ندارید، برنامه ارائه می دهد

در جایی که نیاز به ارتقاء توانمندی ها
دارید برای شما آموزش ارائه می دهد و تلاش می کند تا این مسیر با مشکلات کمتری
توسط خود شما طی شود

اگر مایل هستید می توانید تعدادی از نتایج نظرسنجی از مشتریان قبلی ما را در ویدئوهای زیر ببینید: