امروز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

بخش خدمات

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مروری بر مقدمات تجارت بین الملل

round_pushpin:لجستیک در یک تعریف ساده این گونه بیان می‌شود: « مدیریت فرآیند جمع آوری، ذخیره و انتقال منابع (یا کالا) از نقطه مبدأ به مقصد.» در حقیقت لجستیک بخشی از…

اخبار

مروری برمقدمات تجارت بین الملل

تجارت بین الملل یعنی روابط تجاری ، صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهانبه وجود آمدن مزیت مطلق و نسبیِ تولید در هر کشور ، موجب برتری…

اخبار

جابجایی پول در معاملات بین المللی یک چالش است و نمیتوان به آسانی به شرکت های نقل و انتقال مالی اعتماد کرددر مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ، شما…

اخبار

مروری بر مقدمات تجارت بین الملل

تجارت بین الملل یعنی روابط تجاری ، صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهانبه وجود آمدن مزیت مطلق و نسبیِ تولید در هر کشور ، موجب برتری…

اخبار

مقدمات تجارت بین الملل

تجارت بین الملل یعنی روابط تجاری ، صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهانبه وجود آمدن مزیت مطلق و نسبیِ تولید در هر کشور ، موجب برتری…

طراحی سایت