امروز جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

ساختمان

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Floor covering

Relying on modern,  EU standard-compliant machinery and seasoned specialists, JLIANJ has been able to produce a range of  high quality products that can compete with their  European counterpartsAs the largest…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Derka Novin Nama Company

Derka Novin Nama Company started its activity in 2011 in the field of  production of “Thermal insulation facade” in our beloved country. The company was registered after three years of…

اخبار

واردات سیمان سفید

تولید مواد و #مصالح_ساختمانی یکی از مزیت های رقابتی ایران در بازار بزرگ هزار و هفتصد میلیارد دلاری منطقه است، قرار گرفتن این محصولات در زنجیره ارزش در سطح منطقه…

طراحی سایت