امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

صنایع غذایی

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Saffron

Keshmoon is a tech startup, whose purpose is to improve the supply process of  agricultural products in the Middle East by making it shorter and more transparent.  Farmland in the…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Paper Can

Pars Delta Pak Co. founded as first #paper_can manufacturer in Iran.Main Products :Paper can and #cardboard canisters in different models and different sizes.

طراحی سایت