رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

با اهداء سلام

احتراما ذیلا رئوس پیشنهادات در خصوص تحول در اتاق بازرگانی تقدیم می گردد، هرچند از انجام اصلاحات در اتاق بازرگانی بسیار نا امید هستم، ولیکن به دلیل احترامی که برای شما قائل می باشم، موارد تقدیم می گردد:

 • اولین موضوع حائز اهمیت، وظایفی است که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به عنوان یکی از قوانین مادر و مهم مدافع بخش خصوصی، برای اولین بار اختیارات فراوانی را به اتاق بازرگانی داده است ولیکن متاسفانه به دلیل نیاز جدی این حوزه به موضوع علم و دانش، مورد غفلت واقع شده است، شما می دانید که موضوع رتبه بندی و همچنین ایجاد نظام مشاوره مدیریت اکنون دارای چه درجه ای از اهمیت در کشور است. متاسفانه هر دو موضوع که طبق قانون به اتاق بازرگانی کشور سپرده شده است، به دلیل فساد و رانت ایجاد شده در آن متوقف شده است و اتاق نتوانست این دو مهم را سامان بخشد.
 • توسعه صادرات با الگوی صحیح از دیگر پاشنه های آشیل اتاق بازرگانی است، باور بفرمایید مسیری که اتاق بازرگانی در حوزه توسعه صادرات در پیش گرفته است، هیچ نتیجه مناسبی در بر نخواهد داشت، کما اینکه در سال های گذشته حتما این موضوع برای همه ما روشن شده است، باید دیگر بپذیرید که این حوزه مهم نیازمند مبانی مهم نظری و علمی است که صرفا با دور هم نشینی حل و فصا نخواهد شد. این حوزه نیازمند یک ساختار معتبر در اتاق بازرگانی است.
 • حوزه سرمایه گذاری خارجی امروز در اختیار گروه هایی است که برای شرایط امروز کافی نیستند، اگرچه دارای سابقه و تجربه فراوان هستند، ولیکن به دلیل تغییرات بسیار گسترده در این مفهوم، صرفا تجربیات و سابقه مکفی نیست، باید با الگوی صحیح و با استفاده از فن آوری به این موضوع نگاه ویژه ای داشته باشیم.
 • موضوع اتاق های مشترک و تبانی های صورت گرفته در انتخابات این اتاق ها و از بین رفتن انگیزه افراد صاحب تجربه و مسلط جهت حضور دراین اتاق های مشترک از اهمیت ویژه ای برخوردار است، متاسفانه فرصت های فراوانی برای توسعه صادرات و جذب سرمایه فراهم شد ولیکن به دلیل عدم استفاده از منابع انسانی مناسب در این اتاق ها اکثر این فرصت ها از دست رفته است.
 • همچنان معضل عدم توجه به معجزه توافق نامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد در اتاق بازرگانی دیده می شود، حتی بخش صدور گواهی های مبدا اهمیت این موضوع را نمی دانند، اکثر کشورها تلاش دارند به نحوی تعرفه های صادرات خود را منطبق بر تعرفه های ترجیحی نمایند، اما متاسفانه در اتاق بازرگانی باید برای این موضوع مهم بجنگیم.
 • بسیار زشت است که همچنان در شرایط امروز برای یک فرمت صحیح گواهی مبدا در اتاق بازرگانی بجنگیم و همچنان محموله های ما در خارج کشور توسط مشتریان معتبر جریمه شوند. آیا می دانید به دلیل این موضوع اکثرا گواهی های مبدا جعلی در خارج کشور ارائه می شود؟ آیا می دانید اکثر گمرکات مقصد با پیش فرض جعلی بودن مدارک ایران از جمله گواهی مبدا با تجار در خارج کشور برخورد می کنند؟
 • بخش آموزش اتاق ایران همچنان با الگوی دهه های گذشته در حال فعالیت است، محتواهای قدیمی که به روز نشده اند، امروز مفهوم آموزش به توانمند سازی تغییر کرده است، اما همچنان در حال دست و پنجه زدن با این محتواهای قدیمی هستیم.
 • مرکزی با نام مرکز شتابدهی صادرات اتاق در یک فضای بسیار زیبا راه اندازی شد، آیا می توانیم بپرسیم عملکرد این واحد شتابدهی در طول دو سال گذشته چه بوده است؟ صرفا هدف استفاده از یک نام بود برای اینکه بگوییم ما هم مرکز شتابدهی داریم؟ آیا واقعا این معنی مرکز شتابدهی است؟
 • اگر موضوعی مانند دیپلماسی اقتصادی و یا موضوع مشارکت عمومی و خصوصی در کشور مطرح می شود که ارتباط مستقیم با بخش خصوصی و اقتصاد خصوصی کشور دارد، باید دانش آن در اتاق بازرگانی باشد، باید نظریه پردازان آن در اتاق بازرگانی باشند، البته می دانم که در شرایط موجود این موضوع امکان عملی شدن ندارد، اما واقعا اتاق نمی تواند با ایجاد یک رابطه صحیح و غیر سطحی با دانشگاه های کشور باعث تقویت این موضوعات مهم در کشور شود؟ آیا می دانید چه بلایی در سر موضوع مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) در مجلس آمده است؟
 • هیات های تجاری خارجی ورودی به ایران و یا هیات های اعزامی به خارج کشور در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند. بیشترین منفعت از این هیات های تجاری را آژانس های مسافرتی، هتل ها، رستوران ها و مترجم ها می برند، هنوز یک شکل درست، یک الگوی درست از برگزاری یک هیات تجاری در اتاق بازرگانی نداریم.
 • از زمانی که موضوع صدور و تمدید کارت بازرگانی بین اتاق و وزارت صمت دچار چالش شده است، لج بازی های کارشناسان در هر دو سمت اوضاع را برای ما سخت و سختر تر نموده است، آیا می دانید در بسیاری از موارد حتی با دستور کتبی و همکاری صمت کارشناسان اتاق بازرگانی همکاری نمی کنند و کارشکنی می کنند؟
 • آیا می دانید در بخش صدور گواهی مبدا، ضمن ورود اطلاعات و تنظیم صحیح پیش نویس اما نسخه نهایی در مرزهای خروجی کشور با نسخه پیش نویس متفاوت است؟ می دانید این موضوع چه مشکلاتی را برای افرادی که نمی خواهند مدارک جعلی ارائه کنند درست می کند؟
 • در هر کشوری اتاق های بازرگانی مرکز اطلاعات تجاری هستند، آیا واقعا در اتاق بازرگانی اطلاعات تجاری مناسبی برای عرضه به تجار داریم؟
 • بهترین مکان برای مذاکرات B2B اتاق های بازرگانی هستند، آیا در اتاق بازرگانی دارای یک ساختار مناسب برای این گونه اقدامات مهم در توسعه تجاری هستیم؟
 • اگر ما دولت را متهم به استفاده از مدیران غیر مطلع می کنیم، آیا در اتاق بازرگانی نباید خود رعایت این موضوع را بکنیم؟
 • آیا صحیح است که چنان از نظر وزن و حجم اتاق بازرگانی را بزرگ کنیم که دیگر نتوانیم آن را اداره کنیم؟ می دانید معضل بزرگ شدن سازمان ها چیست و چگونه گرفتار خواهیم شد؟ چرا از الگوی صحیح استفاده نمی کنیم برای اینکه چابک بمانیم؟
 • آیا می دانید نمایندگان معرفی شده اتاق در کارگروه ها (البته با اصل تشکل کارگروه ها مخالف هستم) برگزاری جلسات پی درپی و …. چقدر در پیشبرد امور موثر بوده اند؟ آیا لازم نیست یک ارزیابی یک ساله از فعالیت ها داشته باشیم؟
 • اخیرا شاهد امضاء تفاهم نامه های متعدد اتاق با بخش های مختلف کشور از جمله دانشگاه ها هستیم. آیا مطمئن هستید این یک مدل صحیح برای حل چالش ها است؟ آیا اطمینان دارید که دانشگاه ها با وضعیت موجود می توانند کمکی به اتاق بکنند؟ آیا ارزیابی اجرای این تفاهم نامه ها به درستی صورت می گیرد؟
 • آیا می خواهید چند دقیقه وقت بگذارید و بخش انگلیسی سایت اتاق را بررسی کنید ببینید چه خبر است؟ آیا این موضوعات ساده و چالش های پیش پا افتاده به چیزی مربوط است؟

با تجدید احترام

علیرضا شیرمحمدی

دیدگاهتان را بنویسید