مطالعه بازار

مطالعه بازار اتیلن گلیکول

میزان واردات اتیلن گلیکول در دنیا نزدیک به 10 میلیارد دلار چین اولین و بزرگترین واردکننده دنیا در سال 2019 این کشور به تنهایی 60 درصد از واردات جهان را

مطالعه بازار سیمان سفید

مطالعه بازار سیمان سفید

میزان واردات سیمان سفید در دنیا 800 میلیون دلار است. روسیه ششمین واردکننده بزرگ این محصول در دنیا است و سالانه 250 هزار تن سیمان سفید وارد می کند کشور

مطالعه بازار مربا

مطالعه بازار مربا

ارزش واردات مربا در سال 2019 نزدیک به 3 میلیارد دلار بوده است. روسیه 6 امین وارد کننده بزرگ مربا در دنیا. حجم واردات روسیه در سال 2019 بیش از