مطالعه بازار

مطالعه بازار لوله های مسی

چين بزرگترين وارد كننده مس در دنيا است ارزش واردات این کشور در سال ٢٠١٩ بيش از ٣٤ ميليارد بوده است.عمده واردات چين از مقاصد زير انجام ميشود: شيلي ٣٦٪؜

مطالعه بازار اتیلن گلیکول

میزان واردات اتیلن گلیکول در دنیا نزدیک به 10 میلیارد دلار چین اولین و بزرگترین واردکننده دنیا در سال 2019 این کشور به تنهایی 60 درصد از واردات جهان را

مطالعه بازار سیمان پرتلند

میزان واردات سیمان پرتلند در سال 2019 در دنیا نزدیک به 6 میلیارد دلار بوده است. واردات این محصول در ارمنستان طی چند سال اخیر رشد فوق العاده ای داشته

مطالعه بازار قیر نفتی

میزان واردات این محصول در سال 2019 بیش از 10 میلیارد دلار بوده است. ارمنستان پنجاه و هفتمین وارد کننده بزرگ قیر دنیا است. کل واردات این کشور در سال

مطالعه بازار مبلمان چوبی

میزان واردات مبلمان چوبی در دنیا نزدیک به 25 میلیارد دلار است. کل واردات ارمنستان برای محصول فوق در سال 2019 نزدیک به 10 میلیون دلار بوده است.بیش از 60

مطالعه بازار رب گوجه فرنگی

ميزان واردات رب گوجه فرنگي در سال ٢٠١٩ در دنيا بيش از ٢ ميليارد دلار بوده است. روسيه ٨ امين كشور بزرگ وارد كننده رب گوجه مي باشد. كل واردات