مطالعه بازار

مطالعه بازار سیمان سفید

میزان واردات سیمان سفید در دنیا 800 میلیون دلار است روسیه ششمین واردکننده بزرگ این محصول در دنیا است و سالانه 250 هزار تن سیمان سفید وارد می کند کشور