دسته بندی: گزارش ها

نمایش 10–18 از 24 نتیجه

تحلیل بازارهای ایران

ابعاد جهانی o ثبت رکوردهای جدید شاخ صهای عمده بازار سهام آمریکا با انتشار عملکرد مناستحلیل بازارهای ایران و جهان بازار کار آمریکا o پی شبینی موسسه مالی "بانک آمریکا" مبنی بر احتما عبور نفت از مرز 100 دلاری در دنیا با تداوم روناد انضباط عرضه از جان اوپک پلاس و رشد قابل توجه تقاضا o رشد 6/9 قیمت اتیل در هفته گذشته تحت تاثیر تعطیلای موقات کراکار جدیاد شارکت کلاتکس در کره جنوبی o رشد 2/7 درصدی قیمت اوره منطقه خلیج فارس در هفته گذشته تحت تاثیر برگزاری مناقصه هند بارای خرید محمول های با حجم بیش از 1/5 میلیون تن

پیش بینی آینده

همواره در اختیار داشتن پیش بینی از وضعیت آینده اقتصادی کشور می تواند ابزارهایی را برای برنامه ریزی در اختیار مدیران در بخش های دولتی و خصوص قرار دهد.

پیش بینی ارز

دانلود پیش_بینی قیمت ارز تا سال 1404

پایش تحولات تجارت

دانلود تحولات تجارت جهانی

بررسي ابزارهاي استفاده

__162549265 كشور تركيه، وضعيت اقتصادي و محيط كسب وكار بهبود محيط سرمايه گذاري و روند اصلاحات اقتصادي در تركيه مشوق هاي سرمايه گذاري در تركيه: ابزار هدفمندسازي و تسهيل سرمايه گذاري پنجره واحد تجارت تركيه: ابزار تسهيل تجارت فرامرزي از طريق فناوري اطلاعات

بحران های اقتصادی

دانلود بحران های اقتصادی و مالی جهانی

دسته‌بندی‌ محصولات