امروز چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

سمینار ظرفیتهای صادرات صنایع ایران

سمینار ظرفیتهای صادرات صنایع ایران

مرکز دائم صادرات و جذب سرمایه گذاری با پشتوانه ۱۸ سال سابقه صادراتی اقدام به برگزاری سلسله نشست های صادراتی با هدف توانمندسازی برای تولید کنندگان برجسته کشور به منظور صادراتی کردن آن شرکتها و توانمند سازی آنها در حوزه صادرات کرده است.

در این نشست عناوین مهم و نکات کاملا عملیاتی در مورد بازارهای صادراتی ارائه میگردد. این نکات برگرفته از سابقه ۱۸ ساله در زمینه صادرات میباشد. از جمله این نکات میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

– عقد قرارداد با فروشگاه های زنجیره ای در خارج کشور

– کانالهای توزیع در منطقه

– صندوق ضمانت صادرات

– جا به جای پول

– ظرفیتهای بازار کشورهای همسایه برای صادرات

– جذب سرمایه گذاری خارجی

در کنار این نشست از مرکز دائم صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی بازدید به عمل می آید. در این مرکز محصولات و توانمندیهای صادرتی برای هیئتهای خارجی به نمایش گذاشته میشود.

جهت ثبت نام در این نشست لطفا اطلاعات زیر را تکمیل بفرمایید.

    طراحی سایت