آرشیوها: محصولات

نمایش 28–32 از 32 نتیجه

اقدامات روسیه در

بررسی اقدامات کشورهایی که دچار تحریم های بین المللی می شوند یکی از ابزارهای مناسب جهت آموختن است، در دنیایی که دیپلماسی اقتصادی برای کشورهای دچار تحریم نیازمند ابتکار و خلاقیت از سوی دیپلمات ها است، اما اقداماتی از سوی بانک های مرکزی کشورها و همچنین دولت ها در خصوص تنظیم روابط پولی و مالی مورد نیاز است، به عنوان مثال ترکیه و روسیه در چالش های اقتصادی خود از ابزار نرخ بهره به خوبی بهره بردند و توانستند آثار کاهش ارزش پولی خود را در کوتاه مدت خنثی کنند، اما ایران از این ابزار استفاده نکرد. در این گونه شرایط فدراسیون روسیه، نرخ بهره خود را از 9 به 20 درصد افزایش داد و پس از کاهش تنش های بین المللی مجددا آن را به 12 درصد کاهش داد. افزایش نرخ بهره می تواند باعث کاهش تقاضای پول در داخل کشور خصوصا در زمان های بحران شود، از سوی

آلمانی ها چگونه

آلمانی ها چگونه کشورشان را اداره می کنند؟

آخرین وضعیت شاخص

آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب