دکتر علیرضا شیرمحمدی فرد (منتور صادرات)

در کسب و کارهای خرد و کوچک طبیعی است که نقش مدیر که عموما همان مالک کسب و کار است در ایجاد فرآیند صادرات بسیار چشمگیر تر است، معمولا مدیر در این واحدهای کوچک و یا خرد باید توانمندی های فراوانی داشته باشد، باید بتواند محصول را به مرحله تولید انبوه برساند و باید برای فروش آن برنامه ریزی کند.

خوشبختانه امروز برای این گونه واحدهای کسب و کار هم ابزارهای فراوانی وجود دارد تا بتوانید محصول خود را به بازار برساند و مبلغ فروش را در حساب بانکی کسب و کار خود جمع آوری کند.

سامانه های تبلیغاتی، آژانس های بازاریابی، سامانه های مالی و در بسیاری موارد شرکت های حمل و نقل را چنانچه به درستی به کار بگیرد می تواند کسب و کار خود را به خوبی هدایت کند.

حتی بخش تولید هم با برونسپاری قابل انجام است!

حتی بخش تولید هم با برونسپاری قابل انجام است، در ایران نیز مجوز تولید بدون کارخانه صادر شده است و به جای تاسیس یک واحد تولیدی می تواند با استفاده از یک قرارداد صحیح تولید را به ظرفیت خالی کارخانجات واگذار کند و متمرکز بر بخش فروش باشد.

اهمیت جایگاه مدیر در کسب و کارهای کوچک

لذا دراین گونه واحدها وظایف و نقش مدیر اهمیت بالایی دارد و کسب و کارهای اینگونه در سطح بالایی در حال فعالیت هستند در داخل و یا خارج کشور، دیگر مهم نیست کجا واقع شده ای حتی اگر در خارج کشور هم باشی می توانی کسب و کار خود را اداره کنی، البته در این حالت مهارت های مدیر موضوع اصلی در کسب و کار است، این مدیر باید توانمندی های چند بعدی را در اختیار داشته باشد و بتواند کسب و کار را با بالاترین مهارت رهبری کند. 

اهمیت مهارت افزایی به صورت گروهی

اما در کسب و کارهای متوسط و گاها کوچک که وظایف در قالب واحدهای مختلف تقسیم شده است، مدیر این کسب و کار که لزوما مالک این کسب و کار نیست، وظیفه و نقش دیگری دارد. سطح آگاهی او بسیار مهم است تا بتواند مدیران و کارکنان واحدهای مختلف را در راستای هدف گذاری انجام شده منسجم نماید.

زمانی که مدیر و یا هیات مدیره یک کسب و کار تصمیم به بین المللی کردن کسب و کار و یا ورود به تجارت بین الملل و یا بازرگانی بین الملل می گیرد، علاوه بر شخص مدیر سایر واحدها هم باید آگاهی لازم و کافی را در بخش بین الملل داشته باشند تا بتوانند همگام با مدیر و یا رهبر کسب و کار منسجم شده و مسیر رشد را دنبال کنند.

تجربه جهانی در حوزه بین الملل نشان می دهد که در بسیاری از موارد آگاهی بالاتر مدیران ارشد و عدم ایجاد اگاهی در مدیران میانی و یا کارکنان ارشد باعث می شود که این مدیران نتوانند همگام با مدیران ارشد مسیر حرکت به سمت هدف را بپیمایند و به دنبال آن کارکنان آن واحد نیز توانایی اجرایی کردن برنامه ها به سمت بین المللی شدن را ندارند.

آیا شما هم با این چالش روبرو هستید؟

به عنوان مثال در بسیاری اوقات به دلیل عدم آگاهی مدیران حقوقی از محیط حقوقی کشورهدف، علیرغم توانمندی آن ها در محیط حقوقی داخل و علیرغم تلاش مدیران فروش و موفقیت در برقراری ارتباط با مشتریان معتبر، مدیران حقوقی به صورت ناخواسته مانع انعقاد این قرارداد سود آور می شوند. این موضوع در خصوص مدیران مالی نیز گاها صادق است و مهمترین دلیل تمرکز بیشتر این مدیران در کسب و کار داخلی است تا جنبه بین المللی آن.

راه کار این چالش چیست؟

لذا آموزش های گروهی برای همه مدیران ارشد، میانی و کارکنان ارشد در این راستا توصیه می گردد، طبیعی است که آموزش های گروهی برای گروه مدیران ارشد، میانی و کارکنان ارشد نه تنها لذات بخش خواهد بود بلکه در فرآیند آموزش هر کدام از مدیران به فراخور نیاز خود از دوره های مهارت افزایی و ارتقاء دانش استفاده خواهند کرد و می توان گفت این مهارت افزایی می تواند باعث ایجاد هم افزایی در سازمان شود.

تجربیات گذشته نشان داده است که در بسیاری موارد زمانی که شخص مدیر عامل آگاهی قابل قبولی در حوزه تجارت بین الملل دارد که از طریق دوره های مهارت افزایی به دست آورده است، فرصت و یا امکان انتقال این مهارت را به سایر مدیران در تیم ندارد، البته این موضوع طبیعی است زیرا انتقال دانش و یا مهارت خود نیازمند مهارت است و البته که لازم نیست مدیر خود را در این جایگاه قرار دهد چون در اغلب موارد این انتقال به صورت ناقص و یا اشتباه صورت می گیرد و نه تنها نمی تواند چالش های موجود را حل و فصل کند بلکه به صورت ناخودآگاه به حجم این چالش ها هم می افزاید.

یک توصیه مهم:

لذا توصیه می گردد مدیران حقوقی، مدیران مالی، مدیران تولید، مدیران تحقیق و توسعه به همراه مدیران تبلیغات، فروش و بازاریابی همراه با مدیران ارشد در دوره های مهارت افزایی صادرات شرکت کنند و مطمئنا خواهند توانست تاثیر فوق العاده ای را در پیشبرد اهداف سازمان ایجاد نمایند.

تغییرات کوچک در برنامه های تبلیغات، انتقال پول، حمل و نقل و بازاریابی شرکت هایی که در حال حاضر در داخل کشور فعالیت می کنند می تواند آن ها را به سمت بین المللی شدن هدایت نماید.

و اما نکته آخر: اینکه شاخص های سهولت محیط کسب و کار در بازارهای هدف در حال حاضر وضعیت بهتری دارند و این می تواند نکته مناسبی برای توسعه صادرات شرکت هایی باشد که صرفا در بازار داخل مشغول فعالیت هستند.