امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

انتقال پول

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مصاحبه با جناب ریاست محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیهریاست محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه

یکشنبه ۱۲ مرداد ، ریاست محترم اتاق و اعضا هیات مدیره مشترک بازرگانی ایران و روسیه از مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران بازدید داشتند .پس از پایان جلسه…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

بازدید از کارخانه فاب لیفت تولیدکننده لیفتراک عضو مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

لیفتراک وسیله‌ای است که دو شاخک در جلوی خود دارد و از آن برای بالا و پایین بردن وسایل و همچنین جابه‌جایی آن‌ها استفاده می‌شود.دیزل، بنزین، گاز و بنزین و نیروی الکتریکی از مهم‌ترین…

طراحی سایت