امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

بازار قیر نفتی

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

بازار قیر نفتی در ارمنستان

قیر نفتیمیزان واردات این محصول در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۰ میلیارد دلار بوده است.ارمنستان ۵۷ امین وارد کننده بزرگ قیر دنیاکل واردات این کشور در سال ۲۰۱۹ بیش از…

طراحی سایت