امروز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

بازار مبلمان چوبی در ارمنستان

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

بازار مبلمان چوبی در ارمنستان

میزان واردات مبلمان چوبی در دنیا نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار است.کل واردات ارمنستان برای محصول فوق در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۰ میلیون دلار بوده است.بیش از ۶۰ درصد…

طراحی سایت