امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

ترخیص_کالا

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

بازار اتیلن گلیکول در چین

میزان واردات اتیلن گلیکول در دنیا نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار چین اولین و بزرگترین واردکننده دنیا در سال ۲۰۱۹ این کشور به تنهایی ۶۰ درصد از واردات جهان را…

طراحی سایت