امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

تولید ملی

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان ( قسمت دهم)

هفتاد درصد از کارشناس های فنی استخدام شده در بخش IT، در قسمت نرم افزار و خدمات مشغول بکار می شوند، و نیروی کار فنی باقیمانده، در قسمت ارتباطات از…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت نهم)

تفکر آکادمیک و خلاق، فعالیت سخت و تخصیص، جزء مکمل فرهنگ ارمنی به مدت چندین قرن بوده اند. مطابق با تحلیل بانک جهانی، سطح سواد یک فرد بزرگسال در ارمنستان…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت هشتم)

مهندسین ارمنی، از نظر سنتی دارای صلاحیت های کیفی بالا و محبوبیت بالایی بعلت آموزش کیفیت و آموزشی که از نظر مالی قابل کنترل است، بوده اند. نیروی کاری کاملاً…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Forklifts

Manufacturer of #electric_forklifts With capacities of 1 to 2 tons Manufacturer of high-end forklifts Container #forklift_trucks With the most up-to-date technology in the world

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت ششم )

تجارت در ارمنستان، منافعی را از جنبه های زیر ارائه می دهد:شرایط مطلوب برای وارد کردن #مواد_خام از ایالت های عضو/ #صادرات_محصول به بازارهای بزرگ بعلت شرایط #ترخیص با حقوق…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Machinery & Engineering

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري Farmer #Engineering & #Machinery Group Experienced in consulting, engineering, commissioning, #trading and #selling all extrusion lines and spare parts and #accessories, today…

اخبار

JLIANJ the largest producer of polymer sheet

Relying on modern, #EU_standard-compliant machinery and seasoned specialists, JLIANJ has been able to produce a range of #high_quality products that can compete with their #European_counterpartsAs the largest producer of #polymer_sheets…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت پنجم)

دارایی عمومیهزینه های دولت در کشور ارمنستان، بطور ثابت بیشتر از درآمد چندین سال گذشته بوده است.با این حال، کمبودهای بودجه بیشتر از ۶% از GDP نبوده اند، که برای…

اخبار

Delta gas mobin group

.Delta gas mobin group represents relying on the most advanced technologies in the world that is working on the #instrumentation and #industrial_equipment field and #manufacture the #gas #turbineflow meters under…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Gas Detector

Delta gas mobin group represents relying on the most advanced technologies in the world that is working on the instrumentation and industrial equipment field and manufacture the gas turbineflow meters…

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایراناخبار

Cathodic Protection Projects

Field of Activities : EPCC Conector of cathodic Protection Projects Transformer Rectifier & Cathodic Protection Equipments Cathodic Protection Anodes Earthing and LightningSystems Industrial Power Resistors Neutral Grounding Resistors Cast Resin…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت چهارم)

ارمنستان، یک محیط اقتصادی کلان باثبات بهمراه نرخ های رشد اقتصادی بالاتر از میانگین جهانی دارد، که یک مبنای مطلوبی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند. کشور ارمنستان، یک…

طراحی سایت