امروز جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

سازمان توسعه تجارت

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان ( قسمت دهم)

هفتاد درصد از کارشناس های فنی استخدام شده در بخش IT، در قسمت نرم افزار و خدمات مشغول بکار می شوند، و نیروی کار فنی باقیمانده، در قسمت ارتباطات از…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت نهم)

تفکر آکادمیک و خلاق، فعالیت سخت و تخصیص، جزء مکمل فرهنگ ارمنی به مدت چندین قرن بوده اند. مطابق با تحلیل بانک جهانی، سطح سواد یک فرد بزرگسال در ارمنستان…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت هشتم)

مهندسین ارمنی، از نظر سنتی دارای صلاحیت های کیفی بالا و محبوبیت بالایی بعلت آموزش کیفیت و آموزشی که از نظر مالی قابل کنترل است، بوده اند. نیروی کاری کاملاً…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت ششم )

تجارت در ارمنستان، منافعی را از جنبه های زیر ارائه می دهد:شرایط مطلوب برای وارد کردن #مواد_خام از ایالت های عضو/ #صادرات_محصول به بازارهای بزرگ بعلت شرایط #ترخیص با حقوق…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت پنجم)

دارایی عمومیهزینه های دولت در کشور ارمنستان، بطور ثابت بیشتر از درآمد چندین سال گذشته بوده است.با این حال، کمبودهای بودجه بیشتر از ۶% از GDP نبوده اند، که برای…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت چهارم)

ارمنستان، یک محیط اقتصادی کلان باثبات بهمراه نرخ های رشد اقتصادی بالاتر از میانگین جهانی دارد، که یک مبنای مطلوبی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند. کشور ارمنستان، یک…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

بازار مبلمان چوبی در ارمنستان

میزان واردات مبلمان چوبی در دنیا نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار است.کل واردات ارمنستان برای محصول فوق در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۰ میلیون دلار بوده است.بیش از ۶۰ درصد…

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایراناخبار

(Abhar Cable Co. (AC

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري Abhar Cable Co. (AC) as part of Noorin Industrial Complex (a private industrial park) has been established in 1992 and is Iran’s…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت سوم)

.میراث ارمنستان، مرز آزاد (رژیم بدون_ویزا با بیش از شصت کشور) و رتبه بندی آن به عنوان یکی از ایمن ترین مقصدهای مسافرتی، پایه و اساس های جالبی را برای…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

cable & wire

Abhar Cable Co. (AC) as part of Noorin Industrial Complex (a private industrial park) has been established in 1992 and is Iran’s leading and most prestigious producer of high quality…

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایراناخبار

Pars flex original

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري Manufacturing a quality product that could replace the natural human missing organ became the main concern of the company’s founders, and in…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Prostetic foot

Manufacturing a quality product that could replace the natural human missing organ became the main concern of the company’s founders, and in order to achieve this, a rugged and difficult…

طراحی سایت