امروز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

سیمان

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

بازار سیمان پرتلند در ارمنستان

میزان واردات سیمان پرتلند در سال ۲۰۱۹ در دنیا نزدیک به ۶ میلیارد دلار بوده است.واردات این محصول در ارمنستان طی چند سال اخیر رشد فوق العاده ای داشته است.سال…

طراحی سایت