امروز جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

صادرات به آستراخان

اخبار

Wooden products

🔴Wooden products🔵.This company Finally after years of experience and obtaining world’s up-to-date knowledge and technology regarding #wooden products, essential changes in production and design technology also delivering a new generation…

اخبار

Traffic Equipment

🔴Traffic Equipment🔵.With over 20 years of experience in manufacturing #road_signs and #traffic_equipment, this company is today known as one of the pioneers of #traffic industry in Iran. Over the recent…

اخبار

امضا قرارداد صادرات محصولات شرکت دانش بنیان با مدیریت مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران

🔵امضا قرارداد صادرات محصولات شرکت دانش بنیان با مدیریت مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران🔴 سلام همراهان عزیز😊🤚.روز گذشته یکی از شرکت های دانش بنیان عضو مرکز دائم صادرات…

صادرات خرمااخبار

ارزش صادرات خرما

ارزش صادرات خرما در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱٫۵ میلیارد دلارایران با صادرات ۱۱۰ میلیون دلاری ۵ امین کشور بزرگ در صادرات خرما به شمار می اید..۵ کشور اول صادرات…

Aluminiumاخبار

Aluminium

🔵Aluminium🔴 . This Complex has started its activity in the field of production of various types of  profiles and colored  aluminium sheets since 1982. By using up to date knowledge…

saffronاخبار

saffron

🔵Saffron🔴.This company is a tech startup, whose purpose is to improve the supply process of #agricultural_products in the Middle East by making it shorter and more transparent. #Farmland in the…

صادراتآهن و فولاد

شباهت صادرات و فوتبال چیست ؟

❓💭️❗شباهت صادرات و فوتبال چیست ؟.سلام همراهان عزیز😊🤚.🔺️همانطور که می دانید صادرات یک فرایند تخصصی است که باید با مطالعه بازار حرفه ای و تدوین استراتژی صادراتی انجام شود.🗨 دکتر…

طراحی سایت