امروز جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

صادرات فرش

اخبار

بازار فرش ماشینی

با وجود برند های معروف فرش ماشینی در ایران و تبلیغات گسترده تلویزیونی فکر میکنیم اوضاع فروش فرش ایرانی خیلی خوبست و باورمان نمی شود که سهم ایران از صادرات…

طراحی سایت