امروز سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

مذاکره_فروش

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان ( قسمت دهم)

هفتاد درصد از کارشناس های فنی استخدام شده در بخش IT، در قسمت نرم افزار و خدمات مشغول بکار می شوند، و نیروی کار فنی باقیمانده، در قسمت ارتباطات از…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت نهم)

تفکر آکادمیک و خلاق، فعالیت سخت و تخصیص، جزء مکمل فرهنگ ارمنی به مدت چندین قرن بوده اند. مطابق با تحلیل بانک جهانی، سطح سواد یک فرد بزرگسال در ارمنستان…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت هشتم)

مهندسین ارمنی، از نظر سنتی دارای صلاحیت های کیفی بالا و محبوبیت بالایی بعلت آموزش کیفیت و آموزشی که از نظر مالی قابل کنترل است، بوده اند. نیروی کاری کاملاً…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت ششم )

تجارت در ارمنستان، منافعی را از جنبه های زیر ارائه می دهد:شرایط مطلوب برای وارد کردن #مواد_خام از ایالت های عضو/ #صادرات_محصول به بازارهای بزرگ بعلت شرایط #ترخیص با حقوق…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت پنجم)

دارایی عمومیهزینه های دولت در کشور ارمنستان، بطور ثابت بیشتر از درآمد چندین سال گذشته بوده است.با این حال، کمبودهای بودجه بیشتر از ۶% از GDP نبوده اند، که برای…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت چهارم)

ارمنستان، یک محیط اقتصادی کلان باثبات بهمراه نرخ های رشد اقتصادی بالاتر از میانگین جهانی دارد، که یک مبنای مطلوبی را برای سرمایه گذاری فراهم می کند. کشور ارمنستان، یک…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

بازار مبلمان چوبی در ارمنستان

میزان واردات مبلمان چوبی در دنیا نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار است.کل واردات ارمنستان برای محصول فوق در سال ۲۰۱۹ نزدیک به ۱۰ میلیون دلار بوده است.بیش از ۶۰ درصد…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت سوم)

.میراث ارمنستان، مرز آزاد (رژیم بدون_ویزا با بیش از شصت کشور) و رتبه بندی آن به عنوان یکی از ایمن ترین مقصدهای مسافرتی، پایه و اساس های جالبی را برای…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

بازار قیر نفتی در ارمنستان

قیر نفتیمیزان واردات این محصول در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۰ میلیارد دلار بوده است.ارمنستان ۵۷ امین وارد کننده بزرگ قیر دنیاکل واردات این کشور در سال ۲۰۱۹ بیش از…

طراحی سایت