امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

مطالعه بازار روسیه

اخبار

Medicine Supplies

🔵Medicine Supplies🔴 🔸️ This production Company was established in March, 2014. Accordingly, a team of experts in #industrial fields, particularly special parts, gathered together to achieve the company’s goals. 🔸️…

اخبار

Aluminum Melt Magnetic Stirrer

🔴Aluminum Melt Magnetic Stirrer🔵 According to the need of colorful #metals market for up to date equipment based on advanced technologies which has advantages such as increase efficiency, reduction of…

تجهیزات ترافیکیاخبار

تجهیزات ترافیکی

🔵تجهیزات ترافیکی🔴.سلام همراهان گرامی 😊🤚.🔹️امروزه رسیدگی به وضعیت #جاده های #درونشهری و #برونشهری یکی از عوامل پیشرفت کشورهای در حال توسعه به شمار می رود که در این راستا اقدامات لازم جهت…

قیر نفتیاخبار

بازار قیرنفتی در ارمنستان

🔴 بازار قیرنفتی در ارمنستان🔵 . سلام همراهان عزیز✋😊 . 🔸️ میزان واردات این محصول در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۰ میلیارد دلار بوده است. . 🔸️ارمنستان ۵۷ امین #واردکننده…

اخبار

Wooden products

🔴Wooden products🔵.This company Finally after years of experience and obtaining world’s up-to-date knowledge and technology regarding #wooden products, essential changes in production and design technology also delivering a new generation…

اخبار

Traffic Equipment

🔴Traffic Equipment🔵.With over 20 years of experience in manufacturing #road_signs and #traffic_equipment, this company is today known as one of the pioneers of #traffic industry in Iran. Over the recent…

اخبار

امضا قرارداد صادرات محصولات شرکت دانش بنیان با مدیریت مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران

🔵امضا قرارداد صادرات محصولات شرکت دانش بنیان با مدیریت مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران🔴 سلام همراهان عزیز😊🤚.روز گذشته یکی از شرکت های دانش بنیان عضو مرکز دائم صادرات…

صادرات خرمااخبار

ارزش صادرات خرما

ارزش صادرات خرما در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱٫۵ میلیارد دلارایران با صادرات ۱۱۰ میلیون دلاری ۵ امین کشور بزرگ در صادرات خرما به شمار می اید..۵ کشور اول صادرات…

طراحی سایت