امروز چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

موادشیمیایی

مواد شیمیایی

رزینهای آلکید

دسته ای از پلی استرها هستند که در آن از روغن‌ها و اسیدهای چرب طبیعی استفاده شده‌است. این مواد که به صورت رزین تولید می‌شوند کاربرد وسیعی در صنایعرنگ و رزین از جمله تولید رنگ‌های هوا خشک…

طراحی سایت