امروز پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

نمایشگاه دايم صادرات

اخبار

مطالعات کشوری روسیه

از آنجا که مطالعه بازار کشور های هدف صادرات بسیار مورد اهمیت می باشد ، مرکز دائم صادرات در راستای  خدمات تسهیلگری و  ترویجی خود ، همواره  مطالعات کشوری را…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مصاحبه با جناب ریاست محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیهریاست محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه

یکشنبه ۱۲ مرداد ، ریاست محترم اتاق و اعضا هیات مدیره مشترک بازرگانی ایران و روسیه از مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران بازدید داشتند .پس از پایان جلسه…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان ( قسمت دهم)

هفتاد درصد از کارشناس های فنی استخدام شده در بخش IT، در قسمت نرم افزار و خدمات مشغول بکار می شوند، و نیروی کار فنی باقیمانده، در قسمت ارتباطات از…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

Sepahan Battery Industrial Complex

Sepahan  Battery Industrial Complex (SBIC)Was founded in 1999 as the most hi-tech enterprise in  automotive battery  manufacturing in Iran. It is located at Oshtorjan industrial zone, Isfahan, Iran, and occupying…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت نهم)

تفکر آکادمیک و خلاق، فعالیت سخت و تخصیص، جزء مکمل فرهنگ ارمنی به مدت چندین قرن بوده اند. مطابق با تحلیل بانک جهانی، سطح سواد یک فرد بزرگسال در ارمنستان…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

stationery , educational and art products

ARYA Co. is the manufacturer of #stationery, #educational, #art and #creative_products with ARYA brand in Iran. Our products include #play #dough & #modeling #clay, #oil_pastel & #crayon, #poster_colour (#gouache), #water_color,…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

مطالعات کشوری ارمنستان (قسمت هشتم)

مهندسین ارمنی، از نظر سنتی دارای صلاحیت های کیفی بالا و محبوبیت بالایی بعلت آموزش کیفیت و آموزشی که از نظر مالی قابل کنترل است، بوده اند. نیروی کاری کاملاً…

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایراناخبار

Farmer Engineering & Machinery Group

Farmer #Engineering & #Machinery Group Experienced in consulting, engineering, commissioning, #trading and #selling all extrusion lines and spare parts and #accessories, today is one of the leading sources in the…

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایراناخبار

Electric forklift

Manufacturer of #electric_forklifts With capacities of 1 to 2 tons Manufacturer of high-end forklifts Container #forklift_trucks With the most up-to-date technology in the world. در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي…

طراحی سایت