امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

نمایشگاه دایم صادرات استراتژی_نفوذ

اخبار

Earthing & Lightning Systems

🔵Earthing & Lightning Systems🔴.Field ofActivities :. EPCC #Conector of #cathodic_Protection Projects Transformer Rectifier & Cathodic Protection #Equipments Cathodic Protection #Anodes Earthing and #LightningSystems Industrial_Power #Resistors Neutral€Grounding Resistors Cast_Resin Splicing Kits…

اخبار

سمینار آموزشی الگوی صحیح صادرات با حضور شرکت های مستقر در شهرک صنعتی پرند و مدیران ستادی شرکت شهرک های استان تهران

سمینار آموزشی الگوی صحیح صادرات با حضور شرکت های مستقر در شهرک صنعتی پرند و مدیران ستادی شرکت شهرک های استان تهران🔴.دوستان عزیز سلام✋😊.🔸️روز گذشته جلسه ای کاربردی و تعاملی…

اخبار

Sanitary Goods

🔴Sanitary Goods🔵.This company is located in the beautiful and historical city of #Isfahan that started its activities from 1993 in the field of producing #building #sanitary goods and firstly produced…

اخبار

سمینار آموزشی الگوی صحیح صادرات با حضور شرکت های مستقر در شهرک صنعتی پرند و مدیران ستادی شرکت شهرک های استان تهران

🔵سمینار آموزشی الگوی صحیح صادرات با حضور شرکت های مستقر در شهرک صنعتی پرند و مدیران ستادی شرکت شهرک های استان تهران🔴.دوستان عزیز سلام✋😊.🔸️احداث شهرک‌های صنعتی یکی از مهم‌ترین روش…

اخبار

Home appliances

🔴Home appliances🔵.This #Home_appliances group has had main goals of providing #kitchen equipment for in and out of country that for this case the providing of #Steel_sinks with the highest quality…

اخبار

Medical clothing

🔴medical clothing🔵.This company has been operating a coherent and active collection of #medical_clothing in Tehran since the 1380, relying on specialized human resources and new systems to improve production technology….

اخبار

شوروم مرکز دائم صادرات در ترکیه

🔵شوروم مرکز دائم صادرات در ترکیه🔴.سلام همراهان عزیز😊🤚.🔸️مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران در ۵ کشور دارای نمایشگاه دائمی است ؛ ترکیه ، قطر ، ارمنستان ، روسیه و…

اخبار

stationery

🔴stationery🔴.This company is the manufacturer of #stationery, #educational, #art and #creative_products in Iran. Their products include #play #dough & #modeling #clay, #oil_pastel & #crayon, #poster_colour (#gouache), #water_color, #graphite & #color_pencil,…

اخبار

خوشامدگویی به شرکت سازنده کوره های ذوب و همگن ساز پیشرفته آلومینیوم

🔵خوشامدگویی به شرکت سازنده کوره های ذوب و همگن ساز پیشرفته آلومینیوم🔴.سلام همراهان گرامی ، یلداتون مبارک🥳🍉🥝.🔹️مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران حضور این شرکت را گرامی می دارد…

طراحی سایت