امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

نمک ابی

مواد معدنی

نمک آبی پرشیا

نمک آبی به دلیل وجود رگه های آبی رنگ در کریستال های خود به این نام شهرت یافته و از آنجا که ایران تنها کشور دارای معادن این نمک است…

طراحی سایت