امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
  • sheralbusiness.com
    مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

وبسایت

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایراناخبار

Air Textured F.S Plan

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذاري Project title: Air Textured F.S Plan Products/Services:Thick yarn Project descriptionProduction of Air Stretch Thread with different deniers of the primary material FinancialValue…

در مرکز دائم صادرات و فرصتهاي سرمايه گذارياخبار

بازار اتیلن گلیکول در چین

میزان واردات اتیلن گلیکول در دنیا نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار چین اولین و بزرگترین واردکننده دنیا در سال ۲۰۱۹ این کشور به تنهایی ۶۰ درصد از واردات جهان را…

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایراناخبار

Aerospace Productions

Project title: Aerospace ProductionsProducts/Services:MAV – UAV – Hovercraft – Airplane – Balloon – Rotary Wing – Helicopter – Quad Copter Project description:The main objective of this project is to design…

طراحی سایت