مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری ایران

با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی در توسعه صادرات کالا

و خدمات ایرانی

جذب سرمایه های داخلی و خارجی

تازه های صادرات و اخبار

تازه ترین و جدید ترین خبر های صادرات و بازرگانی و تجارت را با ما دنبال کنید، به روز ترین اخبار روزانه 

مرکزها و بازدیدها

محصولات مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری، بازدیدها و ویدئو ها

موضوع مدیریتی، آموزشی، صادراتی

اصول مهم موضوعات مدیریتی، نکات آموزشی، روش های صادراتی

جدید ترین مطالب شیرال

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری

به شیرال بپیوندید

برای انجام بهترین کار، با بهترین تیم ها به شیرال گستر بیایید و در بهترین حالت خود باشید.

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

با ما در تماس باشید یا نزدیکترین دفتر کار خود را پیدا کنید.