مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، در حاشیه چهل و سومین نشست کمیته اقدام ارزی از تفویض بررسی پروانه‌های صادراتی ریالی به سایر کشورها به غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۴ فروردین ۹۷ لغایت ۱۶ مرداد ماه ۹۷، در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی، گمرک، وزارت اطلاعات و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سوی کمیته اقدام ارزی خبر داد.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، در حاشیه چهل و سومین نشست کمیته اقدام ارزی از تفویض بررسی پروانه‌های صادراتی ریالی به سایر کشورها به غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۴ فروردین ۹۷ لغایت ۱۶ مرداد ماه ۹۷، در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی، گمرک، وزارت اطلاعات و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سوی کمیته اقدام ارزی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری با اعلام این خبر گفت: تعداد ۳۲۲ صادرکننده نسبت به ثبت و ارسال ۷۳۴۱ پروانه صادراتی و سایر اسناد اقدام کرده‌اند که از این تعداد، ۴۵۳۷ پروانه صادراتی مربوط به واحدهای تولیدی صادراتی و ۲۸۰ پرونده نیز مربوط به واحدهای بازرگانی است.
وی افزود: این میزان صادرات به ۳۷ کشور آسیایی، ۲۱ کشور آفریقایی، ۱۹ کشور اروپایی ۵ کشور قاره آمریکا انجام شده، ضمن اینکه از نظر جغرافیایی نیز ۲۰۳۹ پروانه صادراتی مربوط به  استان تهران است.
دبیر کمیته اقدام ارزی اضافه کرد: کمیته یاد شده ضمن بررسی تمامی پرونده‌های واصله و ارائه نظرات کارشناسی به کمیته اقدام ارزی، نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص رفع تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان اقدام میکند.

دیدگاهتان را بنویسید