روابط اقتصادی ایران و عراق

روابط اقتصادی ایران و عراق به دلایل گوناگون واجد پیچیدگی های بسیاری است که ریشه و خاستگاه هم غیر اقتصادی و هم اقتصادی دارد به عبارت دیگر ظرافت ها و پیچیدگی های روابط اقتصادی دو جانبه میان تهران و بغداد هم متاثر از مولفه های غیر اقتصادی و هم متاثر از عوامل اقتصادی است مولفه های غیر اقتصادی این اثر گذاری در حوزه های فرهنگی مذهبی و سیاسی است عراق طی سه سال اخیر بیش از یک پنجم صادرات ایران را به خود اختصاص داده است

صادرات به عراق

سیاست های اقتصادی ایران در قبال عراق

ایران در سالهای اخیر تا حدودی در توانسته است از فرصت یک بازار مصرفی با جمعیت قابل توجه در همسایگی خود استفاده کنند اما به نظر می‌رسد سیاستهای اقتصادی ایران در قبال عراق نیازمند به روزرسانی و حتی بازنگری است به روزرسانی راهبرد های صادرات به پیش زمینه اساسی نیاز دارد حفظ بازارهای صادراتی برای دوره طولانی مدت و داشتن روابط پایدار با ثبات به تحقیقات مستمر و جمعی در حوزه مخاطب شناسی و ذائقه سنجی وابسته است بخش هایی مانند نوع کالا،کیفیت و زمان تولید،نامگذاری و برندینگ،تبلیغات،وضعیت رقبا،توزیع و خدمات پس از فروش باید در این بازار مد نظر باشد

بازار عراق

نتیجه گیری

به همین دلیل نهادهای مدیریت کننده صادرات ایران به عراق از جمله سازمان توسعه تجارت رایزن های بازرگانی ایران در عراق اتاق مشترک ایران و عراق ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سایر نهادهای دولتی و خصوصی باید به مسئله تحقیقات بازار اهمیت دهند حضور مستقیم در سطح خرد بازار عراق مانند ایجاد و فروشگاه های عرضه مستقیم محصولات ایرانی می تواند به شناخت متقابل تولیدکنندگان ایرانی و مصرف کننده عراقی کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید