مطالعه بازار زردآلو

توسعه ی استراتژی بازاریابی صادرات شما

تجارت با ۱۵  همسایه – بزرگ‌ ترین بازار وارداتی جهان

زردآلو یکی از محصولات صادراتی ایران می‌باشد .
این محصول در تنوع های مختلفی بوده که معروف ترین آنها رجبعلی ,جهانگیری ,شاهرودی و قوامی است. تفاوتهای آنها در اندازه ,طعم و ماندگاری در حمل است.

دیدگاهتان را بنویسید