مطالعه بازار مربا

توسعه ی استراتژی بازاریابی صادرات شما

ارزش واردات مربا در سال 2019 نزدیک به 3 میلیارد دلار بوده است. روسیه 6 امین وارد کننده بزرگ مربا در دنیا. حجم واردات روسیه در سال 2019 بیش از 90 هزار تن بوده است . ارزش واردات روسیه در سال 2019 بیش از 100 میلیون دلار بوده است. در 5 سال اخیر میزان واردات روسیه رشد 5 درصدی داشته است.
سهم ایران از بازار بزرگ روسیه کمتر از 2 درصد.

دیدگاهتان را بنویسید